De master Filosofie van Cultuur en Bestuur heeft een zeer gemotiveerde, gevarieerde groep alumni. Deze aanstormende talenten hebben een gedeelde passie voor de wijsbegeerte. Ook na hun studie geven de ex-studenten aan zich nog sterk verbonden te voelen met Centrum Èthos. Om deze waardevolle band te bestendigen bieden we verschillende activiteiten aan, zowel speciaal gericht op alumni als binnen de context van FCB en/of Centrum Èthos.

Onze alumni

Ben je benieuwd naar onze alumni? Hier bieden we trots een overzicht van onze oud-studenten. Lees verder onder de foto's om te weten te komen op welk onderwerp zij afstudeerden en waar ze zich nu mee bezighouden.

SEBIASTIAAN CRUL - PROMOVENDUS & STRATEEG

Sebastiaan is in 2019 afgestuurd op een combinatie van de master FCB en Finance. Zijn masterscriptie ging over de sportende mens in een virtuele biotoop. De vraag die daarbij centraal stond, luidde: is moderne techniek een bedreiging voor het spelelement van de hedendaagse sport? Lees de scriptie hier.

Momenteel werkt Sebastiaan als onderzoeker en strateeg bij de denktank Freedomlab. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen werkt hij extreme scenario’s van de toekomst uit om voeling te krijgen voor de grotere geopolitieke, culturele en technologische verschuivingen in de samenleving. Tevens werkt hij aan zijn filosofische promotieonderzoek over het fenomeen stress.

VIRVE BIERMANS - JUNIOR ADVISEUR 

Virve Biermans heeft FCB aangevuld met de master Beleid, Communicatie en Organisatie. Voor haar filosofische masterscriptie deed ze onderzoek naar de betekenis van het niet-thuis-zijn in de moderne wereld. Hiervoor nam ze onder andere diepte-interviews af bij Palestijnse vluchtelingen die in het kamp Baqa’a in Jordanië woonden. Lees de scriptie hier.

Virve werkt momenteel bij manegementadviseursbureau Vannimwegen. Als Junior Adviseur houdt ze zich onder andere bezig met bewonersparticipatie, organisatieontwikkeling, organisatiecultuur, communicatiestrategie, stakeholdermanagement en strategie-ontwikkeling. Het thema van Virve's scriptie komt iedere dag in haar werk terug.

REINOUD FONKEN - MENDIX TRAINEE

Reinoud Fonken heeft FCB aangevuld met de master Transport & Supply Chain Management. Voor zijn filosofische masterscriptie deed hij onderzoek naar de hedendaagse invloed van digitale technologie op de moderne samenleving en de bijbehorende angst voor totalitaire systemen verbeeld in populaire media zoals Black-Mirror. Hiervoor greep hij met name terug op de denkers Heidegger en Spengler. Lees de scriptie hier.

De fascinatie voor digitale technologie heeft Reinoud meegenomen in zijn werkende leven daar hij is gestart bij het Rotterdamse software bedrijf Mendix. Bij Mendix gaat hij zich toeleggen op de ontwikkeling van het low-code platform en in het bijzonder de app-store.

KASPER BIK - FINANCIAL TRAINEE

Kasper Bik heeft naast zijn master FCB een master Econometrie gevolgd. Tijdens zijn afstudeeronderzoek schreef hij een scriptie over zelfverlies op hedendaagse dance/technofestivals. Daarbij heeft hij Kierkegaards idee van menselijke vertwijfeling uit Of/Of vergeleken met de mystieke traditie van zelfloosheid. Lees de scriptie hier.

Kasper is begin maart met een Financial Traineeship van twee jaar bij het ministerie van Financiën begonnen. Hij gaat binnen Financiën aan de slag bij de Inspectie der Rijksfinanciën om onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van financieel overheidsbeleid.

ERIK OEVERMANS - PROMOVENDUS & ONDERNEMER 

Naast de master FCB heeft Erik Oevermans de master Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit gevolgd. In zijn filosofie masterscriptie ontwierp hij een fenomenologie van het menselijke vragen. Voordat hij in zijn onderzoek overging tot een eigen fenomenologisch ontwerp, nam hij een aanloop in het denken van Heidegger en in de hedendaagse filosofen Brassier, Laruelle en Rutten. Lees de scriptie hier.

Het onderwerp dat hij in zijn masterscriptie aansneed, bleek rijp te zijn voor verder onderzoek. Momenteel staat hij als buitenpromovendus aan het begin van een promotietraject waarin hij de fenomenologie van het vragende verder doordenkt. Daarnaast werkt hij als zelfstandig ondernemer in de bouwsector.