Contractonderwijs, bijvakken volgen of deeltijd studeren

De master Filosofie van Cultuur en Bestuur kan ook in deeltijd worden gevolgd. Daarmee is rekening gehouden bij de roostering van de vakken.

De colleges worden in beginsel verzorgd op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 – 21.45 uur. Daarnaast is er gedurende de gehele collegeperiode iedere donderdagmiddag tussen 15.00 – 18:00 afwisselend:

  • A. Het lintcollege tekstlezen onder leiding van Ad Verbrugge waarin een fundamenteel boek uit de wijsgerige traditie wordt bestudeerd (van 15:00 - 17:30);
  • B. Een bijeenkomst van alle docenten en studenten van FCB voor het Filosofisch Actueel maatschappelijk Gesprek (FAG) (van 16:00 - 18:00).

Studenten die het programma deeltijd willen volgen dienen in overleg met de studiebegeleider een keuze te maken voor een van deze programmaonderdelen. Daarnaast zullen audio-opnamen van colleges ook op Canvas worden gezet, zodat studenten ze bij verhindering ook thuis kunnen beluisteren.

De meeste colleges binnen deze opleiding kunnen ook gevolgd worden in de vorm van zogeheten contractonderwijs. In dat geval schrijft men zich niet in voor de opleiding, maar alleen voor collegedeelname. Voor deelname aan een vak middels contractonderwijs is schriftelijke toestemming van de docent vereist. Klik hier voor meer informatie over contractonderwijs.