Contractonderwijs, bijvakken volgen of deeltijd studeren

De master Filosofie van Cultuur en Bestuur kan ook in deeltijd worden gevolgd. Daarmee is rekening gehouden bij de roostering van de vakken.

De colleges worden in beginsel verzorgd op dinsdag- en donderdagavond van 19.00 – 21.45 uur. Daarnaast is er gedurende de gehele collegeperiode iedere donderdagmiddag van 15.00 – 17.45 afwisselend:

  • A. Het lintcollege tekstlezen onder leiding van Ad Verbrugge waarin een fundamenteel boek uit de wijsgerige traditie wordt bestudeerd (collegeweek 1/3/5 etc.);
  • B. Een bijeenkomst van alle docenten en studenten van FCB voor het actueel filosofisch gesprek (collegeweek 2/4/6 etc.).

Studenten die het programma deeltijd willen volgen dienen in overleg met de studieadviseur een keuze te maken voor een van deze programmaonderdelen. Daarnaast zullen audio-opnamen van colleges ook op Blackboard worden gezet, zodat ze studenten ze bij verhindering nadien ook thuis kunnen beluisteren.

De meeste colleges binnen deze opleiding kunnen ook gevolgd worden in de vorm van zogeheten contractonderwijs. In dat geval schrijft men zich niet in voor de opleiding, maar alleen voor collegedeelname. Voor nadere informatie over de mogelijkheden en tarieven wendt men zich tot de studieadviseur Jessica van der Schalk.

Het precieze rooster met collegezalen en –tijden zal binnenkort worden bekendgemaakt.