dr. ir. G.J.E. Rutten

Emanuel behaalde in 1994 een propedeuse in de economie aan de UvA, een master of science in de wiskunde in 1997 aan de TU Delft en een master of arts in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit in 2010. De laatste twee met het judicium cum laude. Begin 2010 begon Emanuel aan de Vrije Universiteit aan een promotietraject in de metafysica bij Prof. Dr. R. van Woudenberg. Eind september 2012 promoveerde hij. De titel van zijn dissertatie luidt: 'A Critical Assessment of Contemporary Cosmological Arguments: Towards a Renewed Case for Theism'. Het werkterrein van Emanuel omvat de relatie tussen geloof en wetenschap, het evalueren van de rationaliteit van seculiere en religieuze wereldbeelden, kennisleer en speculatief realisme, logica en retorica, en esthetiek.

Emanuel Rutten in de Media & bij Evenementen

Beeld ontleend aan: De Nieuwe Koers

Theologisch interview Emanuel Rutten in De Nieuwe Koers

De Nieuwe Koers | Emanuel Rutten | 2 juni 2017 | Onlangs werd Emanuel Rutten geïnterviewd door De Nieuwe Koers, naar aanleiding van de verschijning van zijn nieuwe boek Overdenkingen. Het gehele interview kun je hier teruglezen. Lees verder.

Lees meer

Emanuel Rutten geïnterviewd door Katholiek Nieuwsblad

Katholiek Nieuwsblad | Emanuel Rutten | 27 mei 2017 | Onlangs werd Emanuel Rutten geïnterviewd door het Katholiek Nieuwsblad, naar aanleiding van zijn recent verschenen boek Overdenkingen. Het gehele interview kan hier teruggelezen worden: Lees verder.

Lees meer

Veritas lezing ‘De vraag naar het Lijden’ door Emanuel Rutten

Veritas Forum Rotterdam | Emanuel Rutten | 15 mei 2017 | Onlangs hield Emanuel Rutten een lezing over het lijden bij het Veritas Forum Rotterdam. De lezing kan hier teruggelezen worden: Lees verder.

Lees meer

Debat Arjen Lubach en Emanuel Rutten druk bezocht

Centrum Èthos | Emanuel Rutten | Op woensdagavond 10 mei vond een debat plaats tussen Arjen Lubach en Emanuel Rutten in de Martinikerk in Groningen. Lubach en Rutten zijn in discussie gegaan over levenbeschouwingen. Bij het evenement waren zo’n duizend bezoekers aanwezig. Op deze foto wisselen Lubach en Rutten nog een woord voorafgaand aan de

Lees meer

Nieuw boek Emanuel Rutten: Overdenkingen

Onlangs verscheen een nieuw boek van Emanuel Rutten, getiteld “Overdenkingen”. Hierin zijn een verzameling wijsgerige bijdragen van Rutten van de afgelopen jaren gebundeld die specifiek betrekking hebben op zijn denken over het christelijk geloof. Deze bijdragen handelen over de vraag naar de redelijkheid van het geloof in God, het lijden in de wereld, het persoonlijk

Lees meer

‘Het kwaad in de mens’

Filosofie Magazine | Emanuel Rutten | ‘Bataille wordt de filosoof van het kwaad genoemd. Maar eigenlijk is hij zijn hele leven bezig geweest met de vraag hoe we het verschrikkelijke kwaad in de wereld een plaats kunnen geven’, zegt filosoof Emanuel Rutten. Dit lukte hem uiteindelijk door het kwaad te erkennen als deel van ons mens-zijn. Lees

Lees meer

Emanuel Rutten bij Rotterdamse debatnacht: Bestaat God?

Rotterdamse debatnacht | 21 december 2013 | Emanuel Rutten |  

Lees meer

Posts Navigation