Inschrijven

Wie toegelaten wil worden tot de Master Filosofie van Cultuur en Bestuur, moet zich aanmelden via Studielink voor de opleiding Philosophy (2 years). De deadline hiervoor is verlengd tot 15 juli 2017. In studielink staan twee masteropleidingen Philosophy. Let op dat je voor de tweejarige variant kiest: Philosophy (2 years).

Na aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Filosofie van Cultuur en Bestuur in. Daarnaast moet je de volgende documenten per email sturen aan de Toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl):

De deadline voor het afronden van je aanmelding in VUnet en het inleveren van documenten bij de Toelatingscommissie is tevens verlengd tot 15 juli 2017.

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Je kunt je al inschrijven bij Studielink voordat de Toelatingscommissie je heeft toegelaten. Het is raadzaam je tijdig in te schrijven, uitschrijven kan kosteloos tot en met 31 augustus 2017. Te laat in schrijven is echter niet mogelijk, zelfs niet als de toelatingscommissie je heeft toegelaten.

Toelatingseisen/ pre-master

Deze master is toegankelijk met:

 • Een relevant wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma*.
 • Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair met in ieder geval een vak waarin de Geschiedenis van de Filosofie wordt behandeld en een vak waarin Ethiek wordt behandeld).

Studenten met een bachelordiploma in de Wijsbegeerte dienen te beschikken over een minor van 30 ECTS in een relevante discipline die hun toegang verschaft tot het volgen van vakken in een relevante masteropleiding*.

Heb je een andere bachelor gedaan en ben je toch geïnteresseerd of heb je (nog) geen 18 ECTS filosofie gehaald? Neem dan contact op met studiecoördinator email: j.l.vander.schalk@vu.nl, telefonisch bereikbaar op maandagen van 13.00-14.00 op 020-5983230.

Vrijstellingen
Wie reeds in bezit is van een relevante mastertitel in de vakwetenschap (of een gelijkwaardige diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Studenten kunnen deze filosofische master ook combineren met een volledig masteropleiding in een relevante vakwetenschap, hiermee wordt dan automatisch de vakwetenschap ingevuld.

Alle studenten dienen een gemotiveerd verzoek indienen tot toelating van deze opleiding bij de toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl) van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Daarnaast krijgen zij een intakegesprek.

*Relevante vakwetenschappen
Studierichtingen die in hun programma uitdrukkelijk aandacht besteden aan hedendaagse culturele, maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen worden beschouwd als relevante studierichtingen. Hieronder vallen in ieder geval:

Sociale Wetenschappen:

 • Beleid, communicatie en organisatie;
 • Bestuurskunde;
 • Communicatie- en Informatiewetenschappen;
 • Culture, Organization and Management;
 • Journalistiek;
 • Political Science;
 • Social and Cultural Anthropology;

Economische wetenschappen en bedrijfskunde:

 • Business administration: Information and knowledge management;
 • Business administration: Strategy and organisation
;
 • Business administration: Management consulting
;
 • Business administration: Human resources management;
 • Management consulting;

Geesteswetenschappen:

 • Geschiedenis;
 • Kunst- en Cultuurwetenschappen;
 • Letterkunde;
 • Leadership;
 • Leraar VHO Geschiedenis;
 • Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen;
 • Leraar VHO Management en organisatie (bedrijfseconomie);
 • Media Studies.