Toelatingseisen

Deze master is toegankelijk met:

 • Een wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma in een maatschappij en/of organisatiegericht vakgebied (liberal arts college; een journalistieke, politieke, bedrijfskundige, maatschappijhistorische of bestuurskundige opleiding);
 • Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair met in ieder geval een vak waarin de Geschiedenis van de Filosofie wordt behandeld en een vak waarin Ethiek wordt behandeld).

Studenten met een bachelordiploma in de Wijsbegeerte dienen te beschikken over een minor van 30 ECTS in een maatschappij en/of organisatiegericht vakgebied die hun toegang verschaft tot het volgen van vakken in een dergelijke masteropleiding.

Studenten met een HBO-diploma dienen de volledige premaster Wijsbegeerte te volgen alvorens zij toelaatbaar zijn voor deze master. Daarnaast moeten zij toelaatbaar zijn voor mastervakken in een maatschappij en/of organisatiegericht vakgebied, zodat zij de verplichte 42 EC aan niet-filosofische vakwetenschappelijke vakken kunnen volgen. 

Heb je een andere bachelor gedaan en ben je toch geïnteresseerd of heb je (nog) geen 18 ECTS filosofie gehaald? Neem dan contact op met centrum.ethos@vu.nl of bel ons op woensdagen tijdens het spreekuur.

Vrijstellingen
Wie reeds in bezit is van een mastertitel in een maatschappij en/of organisatiegerichte vakwetenschap (of een gelijkwaardig diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Studenten kunnen Filosofie van Cultuur en Bestuur ook combineren met een volledig masteropleiding in een maatschappij en/of organisatiegerichte vakwetenschap, hiermee wordt dan automatisch de vakwetenschap ingevuld.

Alle studenten moeten een gemotiveerd verzoek indienen tot toelating van deze opleiding bij de toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl) van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zie details hieronder.  Daarnaast krijgen zij een intakegesprek.

Voor meer informatie over toelatingseisen kun je de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2018-2019 lezen van de Filosofie (Master 2 jaar). De MA Filosofie van Cultuur en Bestuur is een aparte track binnen de tweejarige filosofiemaster.

Filosofievakken volgen voor toelating

Wie nog niet in het bezit is van 18 ECTS aan filosofie-onderwijs, kan bij voorkeur één of meerdere van de onderstaande vakken volgen uit de bachelor Filosofie om zich toelaatbaar te stellen voor de master:

 • Ancient Philosophy (6 ECTS, periode 1)
 • Politieke filosofie (6 ECTS, periode 1)
 • Ethiek II (6 ECTS, periode 1)
 • Ethics (6 ECTS, periode 2)
 • Sociale en culturele filosofie (6 ECTS, periode 4)
 • Moderne filosofie I (6 ECTS, periode 4)
 • Philosophy Today (6 ECTS, periode 5)
 • Continental Philosophy (6 ECTS, periode 5)
 • Tekstcollege II (6 ECTS, periode 6)

Studenten die het niet (tijdig) gelukt is om de 18 ECTS filosofievakken te halen middels bovenstaande vakken, kunnen een speciaal door ons georganiseerde zomercursus Geschiedenis van de Filosofie (6 ECTS) volgen. Deze wordt gegeven in de zomerperiode tussen 5 juni en 19 juli. De zomercursus kost voor alle studenten die deel willen nemen €225,-, ongeacht of de student al ingeschreven staat aan de VU (of een andere universiteit) of het vak via contractonderwijs wil volgen. Studenten die het vak via contractonderwijs volgen betalen ook €225,- in plaats van de gebruikelijke €600,- voor 6 ECTS. 

Om je aan te melden voor de zomercursus mail je aan centrum.ethos@vu.nl

Toelating vanuit HBO

Voor toelating tot deze master heb je een academische ingangstitel nodig. Studenten met een HBO opleiding dienen daarom het volgende voorbereidingstraject te volgen:

 • Een premaster voor de eigen niet-filosofische vakwetenschap, vervolgens de (1-jarige) master van deze vakwetenschap. Zodra de student deze master heeft afgerond (zonder diploma aan te vragen) kan hij/zij zich inschrijven voor de master Filosofie van Cultuur en Bestuur. Deze master kan gebruikt worden om de verplichte 42 EC vakwetenschappelijke vakken in te vullen.
 • Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs afgerond op het niveau van een universitaire bachelor (zie bovenstaand).
 • Tijdens het jaar waarin de student de master van de vakwetenschap volgt, kan hij/zij zich al inschrijven als bijvakstudent voor vakken van de MA Filosofie van Cultuur en Bestuur. Deze vakken worden dan wanneer de student officieel toegelaten is tot de master overgeheveld naar het diploma.

Voorbeeld: Je bezit een HBO diploma in Communicatie en wil de MA Filosofie van Cultuur en Bestuur combineren met een master Journalistiek. Je gaat dan eerst een premaster Journalistiek volgen. Ook volg je 18 ECTS aan filosofie-onderwijs. Vervolgens volg je de master Journalistiek. Tijdens dit masterjaar kun je ook al één of meerdere bijvakken volgen uit het programma van de MA Filosofie van Cultuur en Bestuur. Zodra je (bijna) klaar bent met de Journalistiek master, schrijf je je in voor de MA Filosofie van Cultuur en Bestuur. Met je master Journalistiek krijg je vrijstelling voor de 42 EC vakwetenschappelijke vakken binnen de master FCB, je hoeft dan alleen nog de 78 EC filosofievakken te volgen.

Inschrijven

Wie toegelaten wil worden tot de Master Filosofie van Cultuur en Bestuur, moet zich aanmelden via Studielink voor de opleiding 2-jarige filosofiemaster. Schrijf je in voor 1 juni 2019. In studielink staan twee masteropleidingen Filosofie. Let op dat je voor de tweejarige variant kiest: Filosofie (Master 2 jaar).

Na aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Filosofie van Cultuur en Bestuur in. Daarnaast moet je de volgende documenten per email sturen aan de Toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl):

De deadline voor het afronden van je aanmelding in VUnet en het inleveren van documenten bij de Toelatingscommissie is 1 juni 2019.

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Je kunt je al inschrijven bij Studielink voordat de Toelatingscommissie je heeft toegelaten. Het is raadzaam je tijdig in te schrijven, uitschrijven kan kosteloos tot en met 31 augustus 2019. Te laat in schrijven is echter niet mogelijk, zelfs niet als de toelatingscommissie je heeft toegelaten.