Toelatingseisen

Deze master is toegankelijk met:

  • Een wetenschappelijk (niet filosofisch) bachelordiploma in een maatschappij en/of organisatiegericht vakgebied (liberal arts college; een journalistieke, politieke, bedrijfskundige, maatschappijhistorische of bestuurskundige opleiding);
  • Tenminste 18 ECTS filosofie-onderwijs (als onderdeel van de bachelor, een minor, of extracurriculair met in ieder geval een vak waarin de Geschiedenis van de Filosofie wordt behandeld en een vak waarin Ethiek wordt behandeld).

Studenten met een bachelordiploma in de Wijsbegeerte dienen te beschikken over een minor van 30 ECTS in een maatschappij en/of organisatiegericht vakgebied die hun toegang verschaft tot het volgen van vakken in een dergelijke masteropleiding.

Studenten met een HBO-diploma dienen de volledige premaster Wijsbegeerte te volgen alvorens zij toelaatbaar zijn voor deze master. Daarnaast moeten zij toelaatbaar zijn voor mastervakken in een maatschappij en/of organisatiegericht vakgebied, zodat zij de verplichte 42 EC aan niet-filosofische vakwetenschappelijke vakken kunnen volgen. 

Heb je een andere bachelor gedaan en ben je toch geïnteresseerd of heb je (nog) geen 18 ECTS filosofie gehaald? Neem dan contact op met centrum.ethos@vu.nl of bel ons op vrijdagen tijdens het spreekuur.

Vrijstellingen
Wie reeds in bezit is van een mastertitel in een maatschappij en/of organisatiegerichte vakwetenschap (of een gelijkwaardig diploma) kan vrijstelling krijgen voor het vakwetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Studenten kunnen Filosofie van Cultuur en Bestuur ook combineren met een volledig masteropleiding in een maatschappij en/of organisatiegerichte vakwetenschap, hiermee wordt dan automatisch de vakwetenschap ingevuld.

Alle studenten moeten een gemotiveerd verzoek indienen tot toelating van deze opleiding bij de toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl) van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zie details hieronder.  Daarnaast krijgen zij een intakegesprek.

Voor meer informatie over toelatingseisen kun je de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2017-2018 lezen van de MA Philosophy (2 years). De MA Filosofie van Cultuur en Bestuur is een aparte track binnen de tweejarige filosofiemaster.

Premaster / filosofievakken volgen voor toelating

Wie nog niet in het bezit is van 18 ECTS aan filosofie-onderwijs, kan bij voorkeur één of meerdere van de onderstaande vakken volgen uit de bachelor Wijsbegeerte om zich toelaatbaar te stellen voor de master:

  • Sociale en culturele filosofie (6 ECTS, periode 5 & 6)
  • Politieke filosofie (6 ECTS, periode 1)
  • Moderne filosofie I (6 ECTS, periode 4)
  • Tekstcollege II (6 ECTS, periode 6)

Daarnaast wordt vanuit Centrum Èthos speciaal voor studenten die zich willen voorbereiden op deze master de zomercursus Geschiedenis van de Filosofie (6 ECTS) verzorgd. Deze wordt gegeven in de zomerperiode en is vrij toegankelijk voor studenten die reeds ingeschreven staan aan een universiteit. Studenten die niet ingeschreven staan aan een universiteit kunnen deze cursus volgen voor het premastertarief, wat neerkomt op €225,- voor de hele cursus van 6 ECTS.

Premaster Wijsbegeerte
Studenten met een HBO-diploma dienen de gehele premaster Wijsbegeerte van 60 ECTS te volgen. Klik hier voor meer informatie over het volgen van de premaster. Voor overige vragen over de premaster kun je contact opnemen met de centrale studentenbalie. 

Inschrijven

Wie toegelaten wil worden tot de Master Filosofie van Cultuur en Bestuur, moet zich aanmelden via Studielink voor de opleiding Philosophy (2 years). De deadline hiervoor is 31 mei 2018. In studielink staan twee masteropleidingen Philosophy. Let op dat je voor de tweejarige variant kiest: Philosophy (2 years).

Na aanmelding in Studielink ontvang je een e-mail met je inlogcodes voor VUnet (VU studentenportal). In VUnet rond je je aanmelding af. Vul bij specialisatie Filosofie van Cultuur en Bestuur in. Daarnaast moet je de volgende documenten per email sturen aan de Toelatingscommissie (toelating.fgw@vu.nl):

De deadline voor het afronden van je aanmelding in VUnet en het inleveren van documenten bij de Toelatingscommissie is 31 mei 2018.

NB: Het indienen van deze documenten geldt alleen als je geen student bent van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Je kunt je al inschrijven bij Studielink voordat de Toelatingscommissie je heeft toegelaten. Het is raadzaam je tijdig in te schrijven, uitschrijven kan kosteloos tot en met 31 augustus 2018. Te laat in schrijven is echter niet mogelijk, zelfs niet als de toelatingscommissie je heeft toegelaten.