De eerstvolgende masteravond is op zaterdag 7 maart

Ad Verbrugge en Emanuel Rutten zullen gezamenlijk tweemaal een kort proefcollege verzorgen. Hierdoor krijg je een beeld van wat je kunt verwachten van de studie FCB. De colleges vinden plaats te:

  • HG5A-16, van 12.00 - 12.40 uur
  • HG5A-37, van 13.00 - 13.40 uur

Om je in te schrijven voor één van deze sessies en voor meer informatie bezoek de website van de VU.

Een masterdag is er op zaterdag 7 maart.

Filosofisch Actueel gesprek bijwonen?
Een vast onderdeel van onze masteropleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur is het Filosofisch actueel gesprek. Studenten en staf komen om de week samen om een actueel thema te beschouwen (met uitzondering van vakantie en tentamenweken telkens op dinsdagen van 16.00-18.00 uur). Geïnteresseerden kunnen op verzoek hierbij aanwezig zijn om een indruk te krijgen van de opleiding en de staf. Er wordt dan vooraf informatie gegeven over het onderwerp ter voorbereiding van deze bijeenkomst. Meld je hier aan!

College bijwonen
Geïnteresseerden kunnen op verzoek een college bijwonen. Welke colleges er worden gegeven en een korte weergave van de inhoud staat in de Studiegids van de VU.
Het geniet de voorkeur om een eerste college van een reeks te kiezen. Het rooster van de colleges kan worden ingezien op rooster.vu.nl. Meld je hier aan!

In het voorjaar van 2020 worden er bij verschillende vakken een aantal meeloop-colleges georganiseerd. Ga naar evenementen voor meer informatie. 

Kijk voor de actuele agenda van de opleiding hier.