Voorlichting Masteropleiding

Flyer Filosofie van Cultuur en Bestuur_Page_1Voorlichting van de Master Filosofie van Cultuur en Bestuur 
Vrijdag 9 juni, 15:00-16:30, Lokaal HG-12A33
Op vrijdag 9 juni organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst die tevens fungeert als eerste kennismakingsbijeenkomst met de stafleden van de master Filosofie van Cultuur en Bestuur. Tijdens de bijeenkomst zullen we stafleden aanwezig zijn en zal een mini-college gegeven worden door Emanuel Rutten. Aansluitend wordt er geborreld bij de Basket (op de VU-campus). Wil je aanwezig zijn bij de voorlichting? Laat het ons weten via centrum.ethos@vu.nl.

Filosofisch Actueel gesprek bijwonen?
Een vast onderdeel van onze masteropleiding Filosofie van Cultuur en Bestuur is het Filosofisch actueel gesprek. Studenten en staf komen om de week samen om een actueel thema te beschouwen (met uitzondering van vakantie en tentamenweken telkens op donderdagen van 16.00-17.30). Geïnteresseerden kunnen op verzoek hierbij aanwezig zijn om een indruk te krijgen van de opleiding en de staf. Er wordt dan vooraf informatie gegeven over het onderwerp ter voorbereiding van deze bijeenkomst. Meld je hier aan!

College bijwonen
Geïnteresseerden kunnen op verzoek een college bijwonen. Welke colleges er worden gegeven en een korte weergave van de inhoud staat in de Studiegids van de VU.
Het geniet de voorkeur om een eerste college van een reeks te kiezen. Het rooster van de colleges kan worden ingezien op rooster.vu.nl. Meld je hier aan!

 

Kijk voor de actuele agenda van de opleiding hier.